Könyvvizsgálat (draft)

Társas vállalkozások részére vállaljuk az alábbi könyvvizsgálati szolgáltatások elvégzését:

A jogszabály alapján arra kötelezett vállalkozások éves, egyszerűsített éves beszámolójának auditálása
A vállalkozás saját döntése, igénye esetén éves, egyszerűsített éves beszámoló auditálása
Átalakulási vagyonmérleg, vagyonleltár tervezetek könyvvizsgálata
Átalakulási végleges vagyonmérleg, végleges vagyonleltár könyvvizsgálata
Tanácsadás
Apport értékelés

JÓ TUDNI!
Nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az üzleti évet megelőző két év átlagában a vállalkozás éves nettó árbevétele nem haladta meg a 100 millió forintot, és az üzleti évet megelőző két év átlagában a foglalkoztatottak száma nem haladta meg az 50 főt. A két feltételnek együttesen kell teljesülnie.
A könyvvizsgálót a vállalkozásnak a beszámoló elfogadásával egyidejűleg, a taggyűlésnek kell megválasztania.
Megszűnt az egyszemélyes Kft. könyvvizsgálati kötelezettsége.